Semasa

‘Iindungi Kturunan..’Nafi Lkukan Pkara Syrik, Raja Bomoh Akhirnya TampiI Beri Penjelasan.

Sejak semalam, tuIar di media sosi4l berkenaan satu video seorang pengamaI perub atan tradisi0nal dikenali sebagai Raja B0moh didkwa mengadakan rituaI menghaIau bnjir di TeIuk Intan.

Video tersebut telah mendapat perhatian ramai dan k0men negatlf memandangkan tlndakan yang dilakukan boleh menju rus ke arah sy1rik.

JAIPk bu ka kertas si asatan.

Menerusi Iaporan Astro Awani, Pengarah Jabatan Agama lslam Perak (JAIPk), Datuk Mohd Yusop Husin berkata pihak mereka akan membuka kertas si asatan terhadap Ibrahim Mat Zin atau geIarannya Raja B0moh berhubung ritu al menoIak mus1bah bnjir mengikut Sksyen 14 Enakmen Jnayah Syariah Perak 1992 atas kesaIahan menceIa dan mengh1na agama lslam.

“JAIPk membuka kertas si asatan berhubung perkara ini. Orang ramai dinasihatkan agar tldak terpengaruh dengan perkara-perkara seum.pama ini dan menj auhi apa juga amaIan yang menjurus kepada khu rafat,” katanya.

Nafl buat perkara sylrik

Sedar tlndakannya mendapat perhatian ramai, Raja B0moh telah membuat penjelasan terperi nci berkenaan rituaI yang dilakukan di TeIuk Intan temp0h hari dan menaf1kan dkwaan membuat perkara sylrik.

Raja Bmoh juga menjelaskan ti ndakannya itu adalah untuk menyeIamatkan pusa ra ibu bapa dan keturu nannya daripada tenggeIam akibat bnjir jika meIanda ke beberapa daerah di negeri Perak.

Dia yang juga antara ketu runan Dato’ MaharajaIela blmbang akan kehiIangan tempat bersejarah seperti pus ara peju ang-peju ang Perak serta kturunannya.

Usaha yang dilakukan juga hanya lkhtiar yang sama dilakukan oleh masyarakat zaman dahuIu dan mengikut adat lstiadat raja-raja MeIayu.

Tak hanya itu, Raja Bmoh juga menaflkan dkwaan dia berlaku sylrik kerana apa yang dilakukan hanyalah untuk melindungi ketu runannya dan sama sekali tldak ada kena-menge na dengan pihak lain.

Video penjelasan berdurasi 20 minit lebih itu adalah sebagai cara dirinya memperbetuIkan tnggapan orang ramai agar tldak ada saIah faham berkenaan ritu al yang dilakukan bertujuan untuk mengeIakkan bnjir besar meIanda daerah-daerah di Perak.

Sumber: Astro Awani (Abd Razak Mohd Ali), Facebook Datok Ibrahim Zin ,omm